Anders Flaten

Senior Product Developer

Hva jeg vil skape framover

Jeg ønsker å vedlikeholde nettverket vårt av sterke kunder, og bruke erfaring og kunnskap til å skape interesse hos ulike kundemiljøer.

Hva jeg har skapt

Mange år med kundekontakt har skapt langsiktige og returnerende kunder og store prosjekter. Jeg har kjørt aksjoner mot startup-miljøene og besøkt kunder over hele landet, noe som har frembragt mange prosjekter – og meldt oss på som en reell industriell aktør. Dette i motsetning til kun å tilby designtjenester. Jeg har ellers vært selvstendig næringsdrivende og i tillegg bedriftsrådgiver.

Hvorfor jeg jobber i Framti

Framti er et fellesskap som omfavner mange disipliner som trengs for å finne, utvikle og realisere produkter over et vidt spekter. Det er en flat struktur som gir alle medarbeidere mulighet til å bruke sitt potensiale. Korte beslutningsveier og en felles forståelse for hva som skal til for at våre kunder skal lykkes, gjør at Framti er en solid base å jobbe ut ifra og representere. Samtidig har Framti et sosialt miljø som inkluderer og ivaretar alle som er her, i tillegg til et oppmerksomt lederskap.