Bjørnar Eriksen

Test & Production Engineer

Hva jeg vil skape framover

Jeg vil ta del i utviklingsprosessen der teamet i Framti og kunden finner den beste tekniske løsningen som balanserer behov, kostnader og framtidige muligheter.

Hva jeg har skapt

I løpet av de 11 siste årene har jeg vært involvert i de fleste aspektene innen elektronikkproduksjon, alt fra maskinsammenstilling av kretskort, til sluttesting og mekanisk sammenstilling. Her har jeg bidratt med kompetanse innen måleteknikk, kvalitetsstandarder og prosesser til et stort portfolio av kunder.

.

Hvorfor jeg jobber i Framti

For å bidra med min kompetanse i et allsidig og sammensveiset miljø der en sammen oppnår framtidige suksesshistorier.