Scaleup

Med en scaleup har du kommet over den krevende startupen og de første hindringene. Men vi vet at nye utfordringer står i kø.

Hvordan skal du skalere organisasjonen og produksjonen? Bygge rutiner og prosesser, finansiere drift og investeringer, internasjonalisere – og bygge en prestasjonskultur? Framti har bidratt i mange slike faser, og hjelper deg gjerne med å bygge selskapet videre.

Dette får du hos oss

Kapital

Scaleups trenger kapital. Ikke fordi det går dårlig, men for å investere i vekst. Vi kan bidra med mange ulike typer kapital, som egenkapital, innovasjonstilskudd, varefinansiering og investeringsstøtte til produksjon – for å nevne noe.

Skalering av produksjon

For en startup handler mye om hvorvidt kunden vil ha produktet. Som scaleup er du nok mer opptatt av å skape lønnsomhet og bygge en produksjonskapasitet som kan skalere raskt. Her finnes det knapt et bedre miljø enn oss.

Teknologi

Å bygge gode techteam tar tid og er krevende, men i en mellomfase kan vi utvikle og bidra til kritisk teknologi. Vi er vant til å finne modeller som andre konsulenthus aldri vil akseptere.

Kunnskap og nettverk

Vi drar nytte av et stort nettverk med høy kompetanse, for at skaleringsfasen skal gjør mindre vondt – og lykkes bedre.

Interessert i å jobbe med oss?

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg!

Scaleups vi har hjulpet fram

 «Vi priser oss lykkelige over å ha valgt en så løsningsorientert samarbeidspartner som Framti. Vi hadde ikke vært der vi er i dag uten dem.»

Magnus Wester, eier og daglig leder i Safedrive