Kristin Lysholm

Accounting Manager

Hva jeg vil skape framover

Jeg vil bidra med å utarbeide korrekte regnskaper og gode administrative rutiner som støtter og gir nødvendig informasjon for ledelsen av Framti. 

Samtidig skal vi fylle de krav som settes mhp ekstern rapportering på ulike områder til brukere av regnskapet, offentlige virksomheter og eksterne interessenter.

Hva jeg har skapt

Jeg har allsidig erfaring og et stort kontaktnett fra mange års arbeid innenfor revisjon og regnskap.

Her har jeg jobbet innenfor mange ulike virksomheter og bransjer med varierte arbeidsoppgaver innenfor regnskap, skatt og salg og har opparbeidet mange gode relasjoner og mye kunnskap jeg kan dra nytte av i min jobb i Framti.

Hvorfor jeg jobber i Framti

Jeg trives med å jobbe i et engasjert og framoverlent miljø sammen med dyktige kolleger med erfaring som ser muligheter.

Samtidig er det et inkluderende og godt arbeidsmiljø der alle bidrar og man får muligheten til å arbeide selvstendig og samtidig utvikle Framti som et team.