Roar Petersen

Board member / Partner / Production Manager

Hva jeg vil skape framover

Jeg vil bruke all min erfaring og kompetanse på å utvikle gode produksjonsverktøy, innovative produksjonsløsninger og riktig materialvalg.

Hva jeg har skapt

Jeg har utviklet og skapt nye og effektive produksjonsløsninger gjennom 30 år. Jeg har bidratt til STPs produksjonsportefølje og utviklet kunderelasjoner som har sikret solide og lønnsomme produksjonsavtaler både for våre kunder og oss.

Hvorfor jeg jobber i Framti

Jeg vil bidra til å løfte produksjonskvaliteten og lønnsomheten med suksessfylte produkter for våre kunder. Med min lange erfaring innen ulike produksjonsmetoder og -teknikk vil jeg bidra til vekst for Framti og sørge for at min kompetanse videreføres.