12/09/2023
Slep deg selv til suksess eller se etter disruptive ideer

Ideer er drivkraften bak all nyskaping og innovasjon i bedrifter. Oppdag hvordan smarte ideer gir muligheter, og hvorfor kontinuerlig innovasjon er avgjørende for suksess – verden venter på nye ideer og muligheter!

Ideens kraft og betydningen av nyskaping

Ideer har en utrolig kraft til å drive frem nyskaping og innovasjon i en virksomhet

En vellykket innovasjonsstrategi er avgjørende for å lykkes. Ved å identifisere og gjennomføre innovative ideer vil de aller fleste bedrifter oppnå konkurransefortrinn og holde tritt med markedsendringer.

Disruptive ideer som veien til suksess

Å tenke utenfor boksen og utfordre etablerte normer er nøkkelen til suksess. Ved å lete etter disruptive ideer som potensielt kan endre bransjen, kan virksomheten skape en bølge av innovasjon og oppnå store gevinster. En disruptiv ide eller innovasjon (også kjent som «banebrytende» innovasjon) er nyskapning som forstyrrer et eksisterende marked ved å utfordre eksisterende bransjenormer. Begrepet brukes også for å beskrive innovasjoner som forbedrer et produkt eller en tjeneste på en måte som markedet ikke forventer.

For å være en suksessfull innovatør må man være observant og lytte til endringer i markedet. De aller beste innovatørene er de som i tillegg lykkes med å skape nye markeder. Identifisering av nye markedsbehov er avgjørende for å utvikle løsninger som virkelig gir verdi for kundene.

«De som er gale nok til å tro de kan forandre verden, er de som faktisk gjør det.»

Steve Jobs

Gi smarte ideer muligheter

Vi elsker å gi smarte ideer globale muligheter, det er vårt slogan og vårt mantra. Vi har bidratt til lansering av flere hundre ulike produkter. Mange har blitt kjempesuksesser, andre har vært en engangsleveranse, og noen få har vært direkte katastrofer. Å vite hva som lykkes i markedet er ingen 100% vitenskap. Men det som er opplest og vedtatt er at dersom en virksomhet stopper å innovere er det en ganske sikker vei mot døden.

Innovasjonssprint

Innovasjonssprint er et av våre mest inspirerende utviklingsprogram. Vi gir deg en prosess du sent vil glemme, hvor du går fra 50 ideer til 5 forretningsplaner – på 9 uker. Og ikke minst; veien derfra til å realisere ideene og gi forretningsplanene liv.

Ta kontakt i dag for å diskutere dine behov – vi tror at det meste i verden er ugjort!