03/03/2023
Smarte ideer

Tror du at smarthus teknologien som benyttes i dag vil oppfattes som smart om 5 år? I mange år har utviklingen av strømsparende teknologi i Norge lidd under for lave strømpriser, nå har vi en perfekt storm skapt av oss selv. Om noen år vil smarte hus hensynta værmeldinger, dine forbruksvaner og forbruket i ditt område og produksjonen.

Innenfor rør- og ventilasjonsbransjen har det i mange år vært jobbet med å forbedre og effektivisere oppvarming av bygninger. Når vi har jobbet med utviklingen av et nytt fordelerskap handlet ikke oppdraget bare om å endre utformingen for å forenkle rørleggerens hverdag, men det skal forberedes for å være del av et større smartsystem for intelligent varmeregulering.

Oppdragsgiver er en stor nordisk produsent og grossist for VVS bransjen. Allikevel startet utviklingsprosessen med å intervjue rørleggere som faktisk bruker produktene. Her er det montører og sluttbrukere som står i fokus. Forventingene er store. Moderne bygg, inkl. boliger, har for lengst tatt i bruk moderne og grønn teknologi til oppvarming og varmt vann. Alle komponenter skal kunne sammenkobles med både jord- og solvarme med innovative nye varmepumpeløsninger.

I Framti huset har vi samlet all kompetanse som kreves for å både tenke innovativt og finne løsninger for framtidens virkelige smarte hus. Alt fra designere og konstruktører til app- og AI utviklere.

PS! Smarthus er et samlebegrep for mer eller mindre automatiserte og intelligente funksjoner som skal bidra til lavere energiforbruk, bedre komfort, enklere betjening og et høyere sikkerhetsnivå.