31/10/2022
Framti – En vitamininnsprøytning

Innovasjoner krever fokus, ressurser og noen som raskt kan verifisere om produktideene kan realiseres. Da er vi i Framti her som en ressurs som kan gjøre ideene dine om til produkter på pall.

Framti har de rette verktøyene for å gi smarte ideer globale muligheter: Foto: Shutterstock

Når du ser at salgstallene ikke lenger øker, utviklerne på R&D jobber døgnet rundt, alle vet at dere må komme med nye produkter, men hverdagene løper av sted uten at noe skjer. Det er da vi i Framti kan være en ekstra vitamininnsprøytning.

Det kan være mange gode grunner til at arbeid med nye produkter stopper opp, økonomene er bekymret for kostnadene, ingeniørene er irritert over for lave rammer og for lite tid, selgerne roper i gangene og ledelsen er for opptatt med daglig drift at de glemmer å lede innovasjonsprosessen.

«Vår bransje er så spesiell» eller «våre produkter er så spesielle» er gjengangere i selskaper som ikke har skapt noe nytt på flere år. Vi tror ikke vi kan ditt kjerneområde bedre enn deg, men vår kompetanse og gjennomføringsevne er komplementær til dine utviklere. Sammen kan vi få ideene opp av skuffen og levert i kontainere.

Ta kontakt med oss i dag for å diskture mulighetene for å realisere dine ideer.