12/01/2023
Hellere lidt skit i krogene end et rent helvede!

Det er godt gammelt ordtak som har hengt i mangt et hjem. Når det er sagt gjelder dette også for mange større bedrifter. Vi har sett mange eksempler på tanker om nye ideer og innovasjoner som aldri har blitt gjennomført, men heller blitt stuet vekk i et slitent gammelt arkivskap. Hvorfor er det så vanskelig å få gjennomført innovasjoner og nye ideer?

Børst støvet av de smarte ideene og får gjennomført nye innovasjoner. Foto: Shutterstock

Hvor blir tiden av?

Tid er noe som vi alle må forholde oss til. Det er ikke lenge siden vi vinket farvel til 2022 og har startet på et nytt år. Jammen gikk fjoråret fort. Hvor ble det av tiden og hva fikk vi gjort? Nådde vi målene våre?

Still deg selv de samme spørsmålene om din bedrift. Nådde du målene dine? Og hva brukte du tiden din på?

Fikk du gjennomført, eller startet opp, alle prosjektene du hadde planer om? Skapte du noe nytt eller gikk tiden bort til brannslukking og fokus på helt andre ting enn det du planla året før?

Vi mener at svært lite er viktigere for en bedrift enn å fokusere på de smarte ideene og viljen til innovasjon. Covid pandemien lærte oss at de virksomhetene som kom best ut var de som fortsatte å innovere under krisen. Viljen til innovasjon definerer hvem du er og hvor du vil. Så hva hindret deg i å nå målene dine?

Feig eller dristig?

Det er mange faktorer som hindrer nye ideer og innovasjoner i å se dagens lys. Frykt for å mislykkes. Frykt for om markedet vil ha produktet. Frykt for om man kan lage produktet. Frykt for kostnader. Frykten for alt man ikke vet.

Det er en stor forskjell på å være dristig og dumdristig. Kall det gjerne balansen mellom det å være geni eller idiot. Frykten for å mislykkes er noe de fleste har i oss.

Frykt er den emosjonelle tilstanden som oppstår når vi utsettes for fare, enten direkte eller i form av en ikke-innbilt trussel. De fysiologiske forandringene som oppstår under frykt setter kroppen i alarmberedskap, i stand til å klare en plutselig anstrengelse, som flukt eller angrep.

Frykt er altså en emosjonell tilstand. Da må vi snakke om frykten din er reell eller ikke og angripe frykten.

You have nothing to fear but fear itself.

Winston Churchill

Hvordan overvinne frykten for å mislykkes?

Nå som vi skal angripe frykten må vi vite hvordan vi skal overkomme hindringene som holder deg tilbake for å realisere dine produktideer.

Skaff deg kompetanse. For å overvinne mangelen på kunnskap og erfaring er nøkkelen informasjon! Du må skaffe deg tilgang til så mye informasjon som mulig i alle deler av ideen din og mulige løsninger. Informasjon og kunnskap er helt avgjørende for at du skal lykkes.

Skaff deg tilgang til riktige verktøy og ressurser. For å få tilgang til nødvendige ressurser, må du undersøke finansieringsmuligheter, samarbeidspartnere og ulike typer støtte. Dette kan hjelpe deg med å finansiere prosjektet ditt og få tilgang til teknologi og ekspertise du trenger.

Aldri la frykten for å mislykkes ta fra deg troen på å lykkes. Frykten for fiasko kan overvinnes ved å ta små steg. Start med å definere prosjektmålene dine og deretter del dem inn i mindre, mer håndterbare delmål. Dette vil hjelpe deg med å fokusere på hvert trinn og sørge for fremdrift.

Minimer risiko. For å redusere risiko i produktutvikling, er det viktig å identifisere risikoer, utvikle strategier og gjennomføre risikoreduserende tiltak. Dette inkluderer å gjøre en risikovurdering, definere kritiske suksessfaktorer, bruke SWOT-analyse, velge riktige teknologier, bruke agile metoder, automatisere og standardisere prosesser, samt å gjennomføre kvalitetskontroll, sikkerhetstester og simuleringer.

Oppretthold motivasjonen din. Det er når ting butter imot at du må sørge for reell motivasjon. Husk hvorfor du startet og hvordan du har kommet hit. Sett deg mål og belønninger for å opprettholde engasjement.

There are known knowns. These are things we know that we know. There are known unknowns. That is to say, there are things that we know we don’t know. But there are also unknown unknowns. There are things we don’t know we don’t know.

Donald Rumsfeld
Donald Rumsfelds sitat kalles også for The Johari Window Model.

Gjennomføringsvilje

«Vår bransje er så spesiell» eller «våre produkter er så spesielle» er gjengangere i selskaper som ikke har skapt noe nytt på flere år. Vi tror ikke vi kan ditt kjerneområde bedre enn deg, men vår kompetanse og gjennomføringsevne er komplementær til dine utviklere. Sammen kan vi få ideene opp av skuffen og levert i kontainere.

Markedet krever faktisk nye ideer og innovasjon.

Gjennomføringsevne slår selv de beste ideer.
Gjennomføringsevne slår selv de beste ideer. Foto: Shutterstock

Ta heisen opp og realiser dine produktideer

Kan du tenke deg en kjedeligere fotballkamp hvor frykten for å tape er større enn viljen til å vinne?

Vi oppfordrer deg sterkt til å ta heisen opp og realiser dine produktidèer. Aldri la frykten for å mislykkes ta fra deg troen på å lykkes. Jobb hardt med vinnerviljen framfor frykten for å tape.

Vi kan aldri garantere suksess, men vi kan hjelpe deg med alle deler av produktutviklingsløpet til du står med et ferdig produkt i hånda. Det viktigste du kan gjøre er å ta de riktige skrittene og tro på deg selv.

Innovasjoner krever fokus, ressurser og noen som raskt kan verifisere om produktideene kan realiseres. Da er vi i Framti her som en ressurs som kan gjøre ideene dine om til produkter på pall.

Kontakt oss i dag slik at vi kan hjelpe deg med å realisere dine ideer og innovasjoner.