24/11/2022
din@framti(dige) utviklingsavdeling

Det er relativt enkelt å komme opp med produktideer, eller enda enklere å peke på problemer som burde vært løst. Men å ta produktideer fra ide, via design, til et ferdigprodusert produkt tar tid og krever mye erfaring.

Viktig å være åpen for «gale» ideer i tidligfase

Vi i har tidligere skrevet om at «Nei, du kan ikke produsere som Apple» i en tidligere blogg. I Norge skal produktene være helt perfekte før de lanseres, vi utvikler, tester og piloterer, så finner vi noe som må endres og tester og piloterer igjen.

Problembeskrivelse

I Framti får vi ofte en generell problembeskrivelse, vi bruker håndtegninger i en tidligfase som vi videreutvikler til CAD tegninger og deretter enkle prototyper. Vi har benyttet mange ulike materialer for å lage produkter, og vet hva som fordyrer produksjonsprosessen. Det å finne gode nok løsninger, forstå ut fra design hvordan produksjonsverktøyene skal lages og hvordan dette påvirker produksjonskost, det er noe av vår kjernekompetanse.

Innovasjonssprint

Vi har nok en blogg skrevet om innovasjonssprinter. Vi er midt i utviklingsløpet for en kunde nå. Vi begynte med ideer og problemstillinger, nå er 11  produkter under utvikling. Vi skal gå videre med 3-5 av disse produktene. Deretter skal vi se om vi klarer å designe produktene til den prisen vår kunde tror er den riktige. Kunden har ingen egen utviklingsavdeling, men de har sett mangler i markede som vi sammen løser.

Vår forretningsmodell er utfordrende. vi er avhengige av at våre kunder har suksess med produktene vi designer og produserer. Derfor vil du få funksjonelle produkter til en pris kundene vil betale, og ikke minst så vil du faktisk få ferdige produkter levert på pall eller i kontainer.