17/11/2022
Smart, smartere, smartest

Vi har i høst gjennomført et av våre meste spennende konsepter, nemlig innovasjonssprint, med noen veletablerte store aktører innenfor helt ulike markeder. Det kan nesten virke som jo større og mer etablert fagområdene er, desto mer konservative er de. Har man funnet løsninger som fungerer, og som selger bra, er det nærmest opplest og vedtatt at dette er standarden. Men nøkkelen til fortsatt vekst er innovasjon.

Aldri, aldri slutt å innovere. Bli med på reisen fra 50 ideer til 2 forretningsplaner. Foto: Shutterstock

Øye åpnere

Gjennom en innovasjonssprint tvinges man til både å vurdere sine eksisterende produkter og se helt nye muligheter. Vi våger å utfordre, opphisse og til og med å være litt provoserende ved å trykke på noen knapper og se nye løsninger og muligheter fra utsiden av en organisasjon. Det må aldri gå personlig prestisje i arbeid med innovasjon. Her handler det om å tenke nytt, utvikle smartere og bedre løsninger. Vi opplever oss selv som øye åpnere.

Revolusjon

Kan man revolusjonere kraftbransjen? Eller rørindustrien? Ja, det kan man faktisk. Ok, revolusjonere er kanskje et sterkt ord, men vi påstår hardnakket at det finnes uante muligheter selv innen de mest konservative miljøer. Både med nye produkter, gjøre eksisterende produkter smartere og ved å finne nye måter å løse oppgaver på. Sammen skaper vi innovasjon samtidig som vi lærer av de beste.

Produksjonskapasitet

Det er her vi har vår største forse fordi vi i snart 25 år, gjennom industrialisering av mange hundre produkter for ulike bransjer, har opparbeidet unike, pålitelige og gjennomprøvde produksjonsnettverk. Vi kan tilby produksjon av nær sagt hva som helst, fra avansert elektronikk til “dumme” produkter, uansett materialvalg og antall. Det er derfor ikke uten grunn at vi har stort spenn i våre produkter og kundeportefølje. Men det beste er allikevel at våre kunder ønsker langsiktige kontrakter og at de kommer tilbake igjen og igjen.

Kvalitetsikring

I dagens verden er det heldigvis færre og færre produkter som slippes på markedet uten å være kvalitetssikret gjennom testing og sertifiseringer. Vi leverer dokumentasjon på alt fra risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) til arbeidsvilkår for å sikre at våre leveranser ikke inneholder ulovlige eller skadelige materialer samt at produksjonen foregår på lovlige arbeidsvilkår. Alt følger internasjonale standarder

Planlegg for vekst / skalering

Når vi setter opp en produksjonslinje er det viktig å planlegge for vekst og skalering. I dagens råvaremarked, spesielt innenfor elektronikk og databrikker, nytter det ikke å følge prinsippet «just-in-time». Selv verdens største produsenter har måttet kaste dette prinsippet på båten. Har man planlagt en produksjon må man sørge for at alle råvarer på BOM-listen (Bill Of Materials) er tilgjengelig og på lager. For å lykkes i markedet er det derfor avgjørende at man planlegger for vekst og skalering av produksjonen.

Innovasjonssprint

Eller – fra 50 produktideer til 2 forretningsplaner.

Vi elsker å levere denne tjenesten til våre kunder siden vi får brukt alle våre ferdigheter; kreativitet, problemløsning, kommersiell forståelse, prototyping, produksjonsverifisering m.m.

Trenger du fornyelse, eller tror du at verdi kan skapes fra et utside-inn-perspektiv? Da har du kommet til rett sted. Vi har skapt et produkt som er ganske unikt i norsk sammenheng.

Kontakt oss i dag for å diskutere hvordan du kan gå fra 50 produktideer til 2 forretningsplaner.