19/10/2022
Klar for en innovasjonssprint?

Trenger du fornyelse, eller tror du at verdi kan skapes fra et utside-inn-perspektiv? Da har du kommet til rett sted. Vi har skapt et produkt som er ganske unikt i norsk sammenheng.

I en innovasjonssprint får du satt dine kreative evner på prøve. Fotomontasje: Berre AS

Vi kaller det en innovasjonssprint – fra 50 produktideer til 2 forretningsplaner. Den er delt i tre og kan enten kjørers sammenhengende eller stoppe etter første eller andre fase.

Vi elsker å levere denne tjenesten til våre kunder siden vi får brukt alle våre ferdigheter; kreativitet, problemløsning, kommersiell forståelse, prototyping, produksjonsverifisering m.m.

Fase 1 – Kreativ eksplosjon

Etter en brief med dere så setter vi sammen et bredt internasjonalt kreativt team. Målsettingen er å komme opp med 50+ produktidéer til dere i løpet av 14 dager. Disse presenterer vi i det som garantert er årets mest inspirerende møte. Vi kommer til å ha med idiotiske idéer som kanskje etterhvert viser seg å være geniale, men også idiotiske idéer som forblir idiotiske. Men vi er 100% overbevist om at det ville være mange idéer som dere liker så godt at dere har lyst til å ta dem videre. At denne fasen har en ekstrem høy ROI sier seg selv.

Fase 2 – Kan det produseres

Kunder som går videre får her lov til å velge ut 10 idéer som man går videre med. Nå startes de første stegene på reisen, om hvordan de tekniske utfordringene skal løses og om hvordan produktet kan produseres. Vi prototyper, bruker våre 100 års med produkterfaring og produksjonsnettverk til å gjøre den første vurderingen om produktet lar seg realisere og det tentative kostnadsbilde. Etter 3 uker med arbeid så vil dere og vi ha et godt bilde av mulighetsrommet og kan prioritere hvilke som vi går videre med.

Fase 3 – Bør det lanseres

Selv om vi digger de tekniske utfordringene, problemløsningen, vakker design, flotte former og finne smarte produksmetoder som gjør det effektivt og med fornuftige investeringer, så er vi også kommersielle. Dere velger så ut inntil fem av konseptene som vi tester kommersielt samtidig som vi bygger businesscase og styrepresentasjon. Målet er å ha en så gjennomarbeidet presentasjon at det kan behandles og vedtas på ett og samme styremøte.

Så etter syv intense uker har vi sammen gått fra mange idéer til business case til styret. Da står du fritt til å realisere produktet selv, eller benytte Framti som en leverandør slik at det nesten blir problemfritt å få produktene levert på paller direkte til dine kunder.

Kontakt oss i dag for å diskutere hvordan du kan gå fra 50 produktideer til 2 forretningsplaner.