12/09/2022
Scandinavian Tooling & Production (STP) blir Framti

Scandinavian Tooling & Production (STP) ble etablert av to sivilingeniører i 1999 med én viktig ting til felles: lang erfaring med produktutvikling. Vi startet STP for å utvikle produkter og industrialisere produksjon av fysiske produkter. Det har vi fortsatt med – i mer enn 20 år. 

STP har utviklet og produsert blant annet hotelsafer for Elsafe (nå Assa Abloy) i en årrekke. FOTO: Elsafe.

På veien har vi møtt, samarbeidet og blitt kjent med alt fra unge gründere i nystartede foretak, til garvede bedriftsledere for store industrikonsern. Kreative krefter med store drømmer og innovative produkter – som vi har hjulpet ut i markedet. Produkter du nesten garantert har hjemme, og finner både i næringslivet og offentlig sektor. 

«Vi har aldri sagt nei til å produsere et produkt fordi vi ikke kan«, Anders Skjærvik, grunnlegger av Scandinavian Tooling & Production AS

Grunnideen vår har alltid vært «fra idé til pall». Det betyr at vi gjør design, engineering, prototyping, produksjonsverktøy, produksjon, emballasje og sørger for logistikken slik at produktet når markedet. 

Men vi har også investert. I gründere med sterke ideer, og ambisjoner om å bidra til en bedre og smartere verden. Vi har tilført kapital for å realisere produkter vi tror på og som har gjort en forskjell i folks liv. Og fremover skal vi satse enda mer på investeringer, i startups fra Trondheim og scaleups fra Norden. 

Utvikling og testing av egenutviklede PCB-kort. FOTO: Tore A. Østerlie

Derfor får STP et nytt navn nå. Vi rebrander og ekspanderer. Framti. Ett moderskip, med tre underselskap: Framti Production, Framti Technology og Framti Venture. Slik skal vi forstsette å skape framtidens smarte produkter – og være Nordens mest spennende innovasjonsmiljø for nyskapende og smarte produkter. 

Hvordan? Ved å utnytte vår erfaring og unike produksjonsnettverk vi har bygget gjennom 25 år og som gjør oss i stand til å våge der andre vegrer. 

I Framti tror vi at det meste er fremdeles er ugjort! Vil DU være med og skrive historie? 

I Framti tror vi det meste fremdeles er ugjort og at vi våger der andre vegrer. FOTO: Shutterstock

Kontakt oss i dag for å diskutere ulike produksjonsløsninger.