04/10/2022
Fra idé til ferdig produkt på pall

Vi hjelper deg med alt fra produktdesign til engineering, teknologi og logistikk. Det vil si fra ideen oppstår til vi leverer ferdig produkt på pall.

Fra idé til ferdig produkt. på pall.
Fra idé til ferdig produkt på pall. Foto: Shutterstock

For oss er «fra idé til pall» mer enn et motto, vi har jobbet med å utvikle og industrialisere produksjon av fysiske produkter siden 1999. Det som skiller oss fra alle andre selskaper er at vi tar risiko sammen med våre kunder, for i de fleste prosjekter tar vi ikke betalt før pallen med produkter er levert.

Vi har vi lang erfaring med å velge riktige materialer og komponenter, vi har over 20 års historikk med våre produksjonspartnere, tilgang på mange ulike og unike produksjonsfasiliteter og ikke minst har vi etablert rutiner for kvalitetskontroll av produktene før det sendes kunde

Sannsynligheten er stor for at du i løpet av de siste dagene har vært i nærheten av et produkt vi har utviklet og produsert. Vi kan våge mer fordi vi tar kontroll på hele leveransekjeden, og fordi når vi utvikler produkter vet vi hvordan det skal produseres. Fordelen med å samarbeide med oss i Framti er at både selve utviklingen og produksjonen leveres samlet fra Framti slik at ansvar mellom disipliner ikke «pulveriseres».

Vi vil i ukene framover presentere 6 ulike modeller for hvordan vi hjelper våre kunder:

  • Startup & scaleup
  • Innovasjonssprint
  • Din utviklingsavdeling
  • Skalerbar produksjon
  • Smartere produkter
  • Teknisk DD

Om du allerede ser at vi kan hjelpe deg, ta kontakt så forklarer vi modellene våre og sammen finner vi en løsning på dine produksjonsutfordringer og behov.

#framti #framtilife #framtiproduction #industriellproduksjon #produktutvikling