29/09/2022
Når nåtia står i veien for framtia

Vi går på jobb hver dag for å skape en bedre framti for våre kunder. De siste 24 månedene har imidlertid nåtiden skapt hindringer for framtiden. Da kan du enten stoppe opp eller brette opp ermene for å sikre stabile leveranser. Vi har hentet inspirasjon fra sitatet; «when you are going through hell, keep on walking.» I denne bloggen beskriver vi kort noen av utfordringene vi har hatt de siste to årene og hvordan vi har jobbet oss gjennom.

Når du føler at verden virkelig jobber i mot deg må du faktisk brette opp ermene og finne løsninger.

«The best way to predict the future is to create it.» Peter Drucker

Hvordan levere når 12 uker blir til 12 måneder

Vi har opplevd mange leveranseutfordringer og kjent på usikkerhet de siste årene. Vi har allikevel kommet oss igjennom og alltid klart å levere. Vi er nok ikke alene om å oppleve at leverandører kommer med oppdaterte leveringstider, hvor leveringstiden går fra 12 uker til 12 måneder fra en dag til den neste. For en av våre kunder kunne manglende komponenter føre til tap av 50 arbeidsplasser fordi man står uten varer å levere til kundene. I dette tilfellet etablerte vi et hurtigarbeidende krise-team som var operativt umiddelbart. Her var det bare å brette opp ermene.

Vi bestemte oss for å følge 4 spor:

 1. Gå rett til ledelsen hos våre leverandører (dette er gigantiske selskap) og sørge for at vi fikk prioritet i leveransekøen.
 2. Vi støvsugde Østen for komponenter gjennom alternative kanaler, kjøpte kun 100 microchips om gangen og måtte godta ekstreme prisøkninger. Fikk vi en dårlig følelse så sendte vi folk med hutigtog for å sjekke komponentene for å verifiserer at det var ekte vare.
 3. Vi redesignet flere produkter for å gjøre oss mindre avhengige av spesifikke komponenter.
 4. Vi snakket med kunden hver dag og var brutalt ærlig om progresjon.

Spor 1 gjorde at vi flyttet oss fra 12 mnd. leveringstid til 8, men dog til en 30% høyere enhetskostnad.

Spor 2, her fikk vi tak i 4 500 microchips som holdt hjulene i gang. Vi overbetalte, men fikk inn varer.

Spor 3 gjorde at vi gikk fra én type microchip til at vi kan bruke sektsten ulike varianter som både reduserer risiko og gir oss forhandlingsmakt.

Spor 4 var det tøffeste. Når man lever av å levere er dette de verste samtalene man har.

Kriseteam – vi støvsugde markedet for microchips og sendte folk med hurtigtog for å verifisere komponenter slik at vi kunne levere.

Levere når kulene smeller

Vi har flere samarbeidspartnere og ansatte som er direkte påvirket av krigshandlingene i Ukraina. Vi har team over hele verden og bl.a. 6 medarbeidere i Ukraina. Det er et stort ansvar å ivareta folk som over natta blir angrepet med bomber og raketter. Slik tok vi aktivt tak i situasjonen:

 1. Analysere og forstå situasjonen for å sikre umiddelbar hjelp og støtte.
 2. Løpende kommunikasjon for å sikre at våre folk og deres familier var trygge.
 3. Sjekke om vi kunne hente ut de som ville ut, og sikre at våre medarbeidere fikk betalt selv i kaoset som oppstod.
 4. En ny hverdag for våre ansatte. Deres kompetanse var ønsket i forsvaret av eget land, men de ønsket samtidig å jobbe for å få en følelse av normalitet.

Levere når prisen øker med 50%

Når prisene i råvaremarkedet eksploderer, pandemien driver ned etterspørselen etter varer og tjenester og penger pøses inn i økonomiene, da blir konsekvensene høyere produksjonskostnader, høyere fraktkostnader, lengre leveransekjeder og ustabil valuta. En giftig cocktail som selv en trønder vil rynke på nesen av. Slik red vi han av:

 • Gikk hardt på våre leverandører. Vi kan ikke ta prisøkningen alene. De må være med å blø og vi må plassere større ordre og med større forutsigbarhet for å presse prisen ned tilbake mot normalen.
 • Tett kommunikasjon med våre kunder. De må få vite om disse raske endringene slik at de kan kommunisere prisjusteringer til sine kunder.
 • Vi vil ikke ha våre kunder i 2 år, men i 20. Vi må gjøre det vi kan for å skjerme dem for toppene og heller godta en smell på egen bunnlinje. Vi er ikke kun leverandør, vi er partner med kundene våre.
 • Langsiktighet – Vi gikk gjennom våre kunders produkter systematisk for å finne muligheter for å gjøre dem mer konkurransedyktig og mindre sårbare for konjunktursvingninger i komponentmarkedet på lenger sikt. Det innebar både redesign, bruk av andre materialer, ny programvare, nye fraktmetoder, og nye bestillingsrutiner.

Framti har folk med mange typer bakgrunner. Ofte er det økonomenes stemme som høres. Men når det ordentlig kniper, når nåtida står i veien for framtia, da er det de kreative og fleksible ingeniørenes tur.

#framti #framtilife #framtiproduction #industriellproduksjon #produktutvikling #komponentmangel

Kontakt oss idag for å diskutere hvordan vi sammen kan finne løsninger på dine produksjonsutfordringer.