24/10/2022
Hvorfor vi i Framti er unike

Huset vi bor i er verneverdig, gjennomsnittsalderen i selskapet er 44 år og vi kaller oss gründere – selv om selskapet ble etablert i 1999. Men om du tar en dose erfaring, mikser det med litt galskap, godt med ressurser og fryktløshet, da kan det skje mye spennende.

Her i disse lokalene jobber vi mye med innovasjon, morgendagens produkter og teknologi. Foto; Tore A. Østerlie

Det er forsket mye på hvorfor mange mislykkes med innovasjon. Forskningen viser at det er en del nøkkelegenskaper som medfører dårlige innovasjonsprosesser.  Her vurderer vi disse opp mot kulturen og erfaringen vi innehar i Framti.

Fryktløs eller gal

I Framti har vi aldri sagt nei til et oppdrag fordi vi ikke klarer å løse oppgaven. Vi har laget alt fra sjokolader og is, til avanserte og sertifiserte gir- og rørkomponenter. Vi har produsert og levert over 50 000 enheter til Safedrive under covid og komponentkrise. Vi innrømmer at vi innimellom tenderer mot å være litt gale her i Framti, men det er fordi vi vet vi kan. Det handler om erfaring og trygghet.

Kaospiloter

Innovasjonsprosessen kan virke som en ustrukturert, kaotisk og nærmest en rotete prosess. Men når du har vært igjennom slike prosesser mange nok ganger, så kan du styre prosessen og samtidig beholde kaoset som ofte er godt for innovasjonene. Det er umulig å kjenne alle usikkerhetsfaktorer i utviklingsprosesser, men det hjelper mye å ha vært i stormen før. I perioder kaller vi oss gjerne for kaospiloter.

Langsiktighet

I en verden som endrer seg raskt, er det lett å tenke kortsiktig og velge løsninger som passer den virkeligheten du står i nå. Systemvalg som vil hemme vekst og endring tas ofte på grunn av en kortsiktig tankegang. Vi har produkter som fortsatt produseres og leveres våre kunder 15 år etter første design var ferdig. Det er fordi vi alltid tenker langsiktig når vi jobber med produkter og industriell produksjon.

Ressurser

«Det er dyrt og være fattig». Når fysiske innovasjoner skal fra ide til produkt løper kostnadene, det skal lages mockups, prototyper og piloter før du endelig har et produkt du kan selge til kundene dine. Tror vi nok på deg og produktet ditt, så kan vi ta kostnadene for å få ideen din til produkter på pall.

Mye sannhet i dette, Foto. Tore A. Østerlie

Kontakt oss idag for å diskutere løsninger for dine ideer og produksjonsbehov.